Nau Mai, Haere Mai. Welcome

Nau mai

Te Ara Wai: Journeys is a free, self-guided tour of culturally significant sites throughout the Waipā district. Experience places of local and national importance, and discover unique stories told by local experts.

He haerenga utukore a Te Ara Wai: Journeys, ā, māu anō koe hei ārahi i ngā wāhi ā-ahurea nui whakaharahara puta noa i te rohe o Waipā. Haere ki ngā wāhi tikanga ā-rohe, ā-motu hoki, tūhuratia hoki ngā kōrero ahurei a ngā mātanga ā-rohe.

Choose a Destination

Whiriwhiringia he wāhi

Select from six zones, each offering a range of social, cultural and natural history features to explore.

E ono ngā haerenga rerekē hei kōwhiri māu. Kei tēnā, kei tēnā haerenga ōna āhuatanga ā-pāpori, ā-ahurea, ā-hītori māori anō hoki hei tūhura māu.

Rangiaowhia - O‑Rākau

Visit places where pivotal events happened during the New Zealand Land Wars.

Haere ki ngā wāhi i puta mai ai ētehi pāpono nui whakaharahara i te wā o ngā Pakanga Whenua o Aotearoa.

7 stopsE 7 ngā tūnga
iconClock2 hours2 haora

Kakepuku

Hike a forest trail from the base to the summit of the treasured mountain, Kakepuku.

Takahia tētehi ara i te ngahere mai i te pūtake ki te tihi o tēnei maunga nui whakahirahira o Kakepuku.

4 stopsE 4 ngā tūnga
iconClock3 hours3 haora

Karāpiro

Discover the Waikato River, Karāpiro Dam and Maungatautari Mountain.

Tūhuratia te awa o Waikato, te pāwai o Karāpiro me te maunga o Maungatautari.

5 stopsE 5 ngā tūnga
iconClock1-2 hours1-2 haora

Pirongia

Discover the turbulent history of the town (originally Alexandra), its waterways and its mountain.

Tūhuratia te hītorea hikareia o te taone o Pirongia (ko Arekahānara i mua), ōna ara wai, me tōna maunga.

5 stopsE 5 ngā tūnga
iconClock2 hours1-2 haora

Ngā Roto

Explore the Ngā Roto lakeshores and the site of this country’s largest intertribal battle.

Tūhuratia te taharoto o Ngā Roto, me te wāhi o te pakanga nui rawa atu o te motu, i waenganui i ngā iwi.

4 stopsE 4 ngā tūnga
iconClock2 hours1-2 haora

Cambridge

Discover natural and built places of significance to tangata whenua (indigenous people) and early European settlers.

Tūhuratia ētehi wāhi māori me ētehi nā te tangata i hanga e whai hiranga ana ki te tangata whenua me ngā kainoho Pākehā tōmua.

6 stopsE 6 ngā tūnga
iconClock1-2 hours1-2 haora

Visit

Peka mai

Te Ara Wai: Journeys is brought to you by Te Awamutu Museum and Waipa District Council. We invite you to explore our district – which offers cafes, cinemas and our museum, positioned in a lush rural environment.

He mea tautoko Te Ara Wai: Journeys nā Te Whare Taonga o Te Awamutu me te Kaunihera ā-rohe o Waipā. Nau mai kia kitea ngā whenua nei. Kei te rohe o Waipā ngā painga o ngā ao e rua, arā ngā wharekai, ngā wharepikitia, tō mātou wharetaonga, e tū ana i tētehi taiao matomato, taiwhenua hoki.

Itineraries

Haerenga rārangi taka

Full Tour

Te Haerenga Katoa

Visit all Te Ara Wai: Journeys sites.

Haere ki ngā wāhi katoa o Te Ara Wai: Journeys.

3 days3 rā

Nature & Ecology

Te Taiao me Ngā Hauropi

Enjoy views of rivers, lakes, wetlands and mountains, and learn about native species.

Whakamau ngā kanohi ki ngā awa, ngā roto, ngā rohe kōreporepo, ngā maunga. Whakaakona mai ki ngā momo kararehe hoki o ēnei wāhi.

2 days2 rā

War

Ngā Pakanga

Learn about battles that have shaped this region and this country.

Whakaakona mai ki ngā pakanga whenua o tēnei wāhi, o tēnei whenua anō.

2 days2 rā
More itinerariesHe āpitihanga anō

The New Zealand Land Wars in the Waikato

Ngā Pakanga Whenua o Aotearoa i te rohe o Waikato

In 1863 British Crown forces invaded Māori lands in the Waikato, unleashing a vicious war that would change this country and region forever.

I te tau 1863 ka ara ake te pakanga kino i te whakaeke a ngā hōia Pākehā a te Karauna i ngā whenua Māori o Waikato, me te aha, ka rerekē te āhua o tēnei motu me tēnei rohe, ā, haere nei te wā.

Kakepuku and Te Kawa

Kakepuku rāua ko Te Kawa

The story of Kakepuku, who was struck by the beauty of the gracefully-shaped Te Kawa, and battled her three husbands for her.

Koinei te kōrero mō Kakepuku i hinga i te ātaahua o Te Kawa, ā, ka pakanga ia ki ōna hoa tāne e toru kia riro mai ai ia.

Battle of Taumatawīwī

Te Pakanga o Taumatawīwī

The story of the Battle of Taumatawīwī, waged on the Waikato riverbank in 1830 – one of the last times traditional Māori weapons were used in battle.

Te korero o Taumatawīwī, i whawhaitia i te tahataha o Waikato i te tau 1830 – tētehi o ngā wā whakamutunga i whakamahia ai ko ngā rākau whawhai taketake a te Māori.

Battle of Mātakitaki

Te Pakanga o Mātakitaki

The story of this region’s devastating first introduction to musket warfare, when Hongi Hika invaded in 1822.

Te kōrero o te tūtakihanga tuatahitanga whakamōti o tēnei rohe ki te pakanga ā-pū hoata, i te whakaekehanga mai a Hongi Hika i te tau 1822.

Battle of Hingakākā

Te Pakanga o Hingakākā

The story of a significant battle involving many tribes, which broke out when a war party of up to 10,000 warriors attacked Ngā Roto inhabitants around the late 1700s.

Te kōrero o tētehi o ngā tino pakanga i whai wāhi ai ngā iwi mātinitini, i ara ake ai i te whakaekehanga a tētehi whakaariki 10,000 nei ngā toa, i ngā iwi o Ngā Roto, i ngā tau whakamutunga o ngā 1700.

Raupatu – Land Confiscations

Raupatu

After the British Crown invaded the Waikato, in 1863-4, Māori who had defended their homes were branded ‘rebels’ against the Crown. 1.2 million acres of their land was confiscated.

I muri mai i te urutomo a te Karauna ki te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864 i karangahia ngā Māori i wawao i ō rātou kāinga he 'kaiwhakatuma' ki te Karauna. I raupatungia tētehi 1.2 miriona o ō rātou whenua.

Don't Forget Your Smartphone

Kaua e wareware ki tō waea atamai

Using your mobile phone, take a tour of the unique landscape of Waipā past and present with rich audiovisual stories from local experts.

I a koe e whakamahi ana i tō waea pūkoro, tāpoitia te horanuku ahurei o Waipā, o mua, o nāia nei hoki, mā ngā pūrākau ataata-rongo kounga nei, nā ngā pūkenga o te hau kāinga.

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Kīngitanga

  Māori King movement

 • Rangatira

  Chief

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Te Tauwhanga a Reipae

  Whanga-a-Rei

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Pa

  Māori settlement

 • Rangatira

  Chief

 • Rohe

  Territory

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Aotearoa

  New Zealand

 • Hoe, hoe

  Paddle, paddle

 • Kōkiri

  Forward

 • Mākutu

  An act of inflicting harm through spiritual powers

 • Māra kai

  Gardens

 • Māori settlement

 • Rangatira

  Chief

 • Taua

  War party

 • Whare

  Houses

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Īnanga

  Whitebait

 • Koura

  Freshwater crayfish

 • Matuku

  Australasian bittern

 • Māori settlement

 • Pahū

  Drums

 • Pūrekireki

  Sedge stump

 • Tainui waka

  A double-hulled voyaging canoe

 • Taonga

  Treasure

 • Te Kawau Mārō

  Swoop of the Cormorant

 • Tohunga

  Māori priest

 • Tuna

  Eels

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Hapū

  Subtribes

 • Kīngitanga

  Māori King movement

 • Pākehā

  European