Full Tour

Te Haerenga Nui

Visit all Te Ara Wai: Journeys sites.

Haere ki ngā wāhi katoa o Te Ara Wai: Journeys.

Overview

Tirohanga whānui

iconClock3 days3 rā

Explore the full Te Ara Wai: Journeys range of culturally significant sites. Hear all insights from a diverse set of local experts – including representatives from several Waipā iwi (tribes), historians, archeologists and ecologists. To visit all stops, we recommend allowing 3 days. For best experience of the mobile tour, pack some earphones so you can easily hear the video stories while out and about.

Haere ki ngā wāhi whakahirahira ā-ahurea katoa o Te Ara Wai: Journeys. Whakarongo ki ngā kōrero rerekē a ngā pūkōrero ā-rohe maha, pēnei i ngā māngai nō ngā iwi o Waipā, ngā kaihītori, ngā kaimātai whaipara whenua me ngā kaimātai hauropi. Whakawāteahia kia 3 rā kia toro ai koe i ngā tūnga katoa. Kia riro pai i ngā hua o te haerenga nei mā runga waea, kawea mai ētehi purutaringa kia rangona pai ai ngā kiriata whakamārama.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Directions

Ngā tohutohu

Day 1: Rangiaowhia - O-Rākau

Te Rā 1: Rangiaowhia ki O-Rākau

A
A
Start at the Rangiaowhia - O-Rākau Zone Overview
Tīmata i te Wāhi Tirohanga Whānui o Rangiaowhia ki O-Rākau

If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 10 minute drive to get to this first stop. Park near the church

Mehemea e taraiwa ana koe i Te Whare Taonga o Te Awamutu, whakawāteahia kia 10 meneti mō te haere atu ki te tūnga tuatahi. Whakatūria tō waka i te taha o te whare karakia

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk to Stop 1 (>1 min)

Whīkoi atu ki te Tūnga 1 (>1 meneti)

B
B
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 1 (St Paul’s Anglican Church)
Te Tūnga 1 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Whare Karakia Mihingare o Hato Pāora)

Visit St Paul’s Anglican Church, one of the two oldest churches in the Waikato. It was built in the 1850s, when Rangiaowhia was a thriving agricultural village.

Haere ki te Whare Karakia Mihingare o Hato Pāora, tētehi o ngā whare karakia tino kaumātua e rua i te rohe o Waikato. He mea hanga i ngā tau 1850, i te tōnuitanga o te kāinga ahuwhenua o Rangiaowhia.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk up the road to Stop 2 (2 min)

Whīkoi i te rori ki te Tūnga 2 (2 meneti)

C
C
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 2 (Attack on Rangiaowhia)
Te Tūnga 2 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Whakaeke i Rangiaowhia)

Hear what happened when British Crown forces invaded this peaceful Māori village on 21 February 1864, and learn why Rangiaowhia was a target.

Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā mahi i puta i te whakaeketanga o tēnei kāinga rangimārie nō te Māori e ngā hōia Pākehā i te 21 o Rūhīterangi, i te tau 1864 me te ako anō i te take i whāia ai a Rangiaowhia.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Continue walking up the road to Stop 3 (2 min)

Haere tonu i te rori ki te Tūnga 3 (2 meneti)

D
D
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 3 (Catholic Church Cemetery)
Te Tūnga 3 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Urupā o te Whare Karakia Katorika)

View the site where the Catholic Holy Angels mission station once stood. Hear about the exchange of goods and ideas between Māori and Pākehā (Europeans) before the war.

Tirohia te wāhi i tū ai te mīhana o Ngā Anahera Tapu Katorika i mua. Whakarongo ki ngā kōrero mō te whakawhitinga o ngā taonga me ngā whakaaro i waenga i te Māori me te Pākehā i mua i te pakanga.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Return to your car (4 min)E hoki ki tō waka (4 meneti)

iconDrive

Drive to Stop 4, at the Rangiaowhia Rd-Puahue Rd intersection (1 min)

Taraiwa atu ki te Tūnga 4 kei te pūtahitanga o te rori o Rangiaowhia me te rori o Puahue (1 meneti)

E
E
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 4 (Monument for Burned Whare)
Tūnga 4 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Ngā Whare i Wera)

On this site a whare karakia (house of prayer) burned during the attack by the British Crown forces. Hear about the tūpuna (Māori ancestors) who experienced atrocities here.

I konei, i wera i te ahi tētehi whare karakia i te wā o te whakaeke a ngā hōia Pākehā. Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā tūpuna i tūkinotia i konei.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk across the road to Stop 5 (>1 min)

Whakawhitihia te rori ki te Tūnga 5 (>1 meneti)

F
F
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 5 (Battle of Hairini)
Te Tūnga 5 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Pakanga i Hairini)

Overlook the ridgeline where Māori lined up on 22 February 1864, to avenge the attack on Rangiaowhia.

Tirohia te pae whenua i rārangi mai ai ngā Māori i te 22 o Rūhīterangi, i te tau 1864 ki te whakaea i te parekura i Rangiaowhia.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconDrive

Drive to the O-Rākau battle site, on Arapuni Rd (8 min)

Taraiwa atu ki te pae o te riri o O-Rākau kei te rori o Arapuni (8 meneti)

G
G
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 6 (O-Rākau Battle Site)
Te Tūnga 6 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Pae o Te Riri o O-Rākau)

View the site where brutal fighting was waged between the British Crown forces and Māori from 31 March to 2 April 1864. This was the final battle of the Crown’s invasion of the Waikato.

Tirohia te wāhi i mura ai te ahi o te pakanga i waenga i ngā hōia Pākehā me ngā Māori mai i te 31 o Poutūterangi ki te 2 o Paengawhāwhā, i te tau 1864. Koinei te pakanga whakamutunga o te whakaeke a te Karauna ki roto i te rohe o Waikato.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconDrive

Drive to Kihikihi (5 min)

Taraiwa atu ki Kihikihi (5 meneti)

H
H
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 7 (Kihikihi)
Te Tūnga 7 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Kihikihi)

Visit Temple Cottage (once a soldier’s home) and the historic police station (1907). Learn about early Māori settlement in Kihikihi and the European township established after the war.

Haere ki a Temple Cottage (he kāinga nō tētehi hōia i mua) me te teihana pirihimana tawhito (1907). Whakarongo ki ngā kōrero mō te kāinga Māori i Kihikihi i mua me te whakatūnga o te tāone Pākehā i muri mai i te pakanga.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

 • iconPicnic

  Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

 • iconCoffee

  Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconToilet

  Toilets nearbyHe wāhi whare iti

iconDrive

Drive to Pirongia (17 min)

Taraiwa atu ki Pirongia (17 meneti)

Day 1 Continued: Pirongia

Te Rā 1: Pirongia

I
I
Head to the Pirongia Zone Overview (Central Pirongia)
Ahu atu ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Pirongia (Te Pokapū o Pirongia)

Park in the carpark

Whakatūria tō waka i te tūnga waka

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconToilet

  Toilets nearbyHe wāhi whare iti

 • iconPicnic

  Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

 • iconPlayground

  Playground nearbyHe papa tākaro

 • iconCoffee

  Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk south into town, to Stop 1 (<1 min)

Whīkoi whakatetonga ki te tāone, ki te Tūnga 1 (<1 meneti)

J
J
Pirongia Stop 1 (Granary)
Te Tūnga 1 i Pirongia (Whare Witi)

Learn about the agricultural trade hapū (subtribes) ran with great success, then discover why waterways were integral to life in this area.

Ka ako koe i te tauhokohoko ahuwhenua a ngā hapū i tino eke, tūhuratia hoki te pānga nui o ngā arawai ki te oranga o tēnei takiwā.

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Continue walking through the town, to Stop 2 (1 min)

Haere tonu i te taone, kia tae atu koe ki te Tūnga 2 (1 meneti)

K
K
Pirongia Stop 2 (King Tāwhiao and Early Settlement)
Te Tūnga 2 i Pirongia (Kīngi Tāwhiao me te Nohoanga Tōmua)

Discover the place where King Tāwhiao (the second Māori King) in 1881 laid down arms and declared the end of warfare in this land, and hear about the establishment of the township.

Tūhuratia te wāhi i whakamoea ai e Kīngi Tāwhiao (te Kīngi Māori tuarua) tāna rākau i te tau 1881, i kīia hoki ai e ia kua mutu te pakanga i tēnei whenua. Ka rongo anō koe i ngā kōrero mō te whakatūnga o te tāone.

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Continue walking through the town, to Stop 3 (5 min)

Whīkoi tonu i te tāone ki te Tūnga 3 (5 meneti)

L
L
Pirongia Stop 3 (Alexandra Redoubt)
Te Tūnga 3 i Pirongia (Te Rāihe o Arekahānara)

Stand atop this still impressive fortification and learn about the string of defensive sites built near the King Country frontier, following the British Crown’s 1863-4 invasion of the Waikato.

E tū i runga i tēnei rāihe whakamīharo me te ako i ngā wāhi wawao i whakatūria ai i te wāhi e tata ana ki te Rohe Pōtae i muri mai i te whakaeke a te Karauna ki te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864.

  iconWalk

  Walk to Aubin Close (8 min), where you will find Stop 4

  Whīkoi ki te ara o Aubin (8 meneti), ka kite koe i te Tūnga 4

  M
  M
  Pirongia Stop 4 (Alexandra East Redoubt)
  Te Tūnga 4 i Pirongia (Te Rāihe o Te Rāwhiti o Arekahānara)

  Learn about the British Crown soldiers who were based at this redoubt and take in a view of Pirongia maunga (mountain).

  Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā hōia Pākehā a te Karauna i noho i te rāihe, ā, tirohia hoki te maunga o Pirongia.

   Walk back to the carpark (5 min)E hoki ki te tūnga waka (5 meneti)

   iconDrive

   Drive to Mātakitaki Lane (1 min)

   Taraiwa atu ki te ara o Mātakitaki (1 meneti)

   N
   N
   Pirongia Stop 5 (Mātakitaki Pā Site)
   Te Tūnga 5 i Pirongia (Mātakitaki Pā)

   Explore Mātakitaki, a formidable fortified pā (Māori settlement), which was decimated when Hongi Hika introduced this region to a new form of weaponry in 1822: the musket.

   Tūhuratia a Mātakitaki, he pā tūwatawata nui whakaharahara i parekuratia ai i te kawenga mai a Hongi Hika i te rākau patu hou ki tēnei rohe i te tau 1822, arā i te pū.

    iconDrive

    Day 2: Ngā Roto

    Te Rā 2: Ngā Roto

    O
    O
    Start at the Ngā Roto Zone Overview (Ngā Roto Carpark)
    Tīmata i te Wāhi Tirohanga Whānui o Ngā Roto (Te Tūnga Waka o Ngā Roto)

    If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 10 minute drive to get to this first stop.

    Mehemea e haere ana koe i te Whare Taonga o Te Awamutu, whakawāteahia kia 10 meneti mō te haere atu ki te tūnga tuatahi.

    • iconParkingP

     Parking nearbyTūnga waka

    • iconToilet

     Toilets nearbyHe wāhi whare iti

    • iconPicnic

     Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

    • iconPushchair

     Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    Cyclists: please travel anticlockwise from the south end of the lake. Dogs on leash pleaseKaipahikara mā: Haere mā te taha taitonga o te roto. Kia herea ngā kurī

    iconWalk

    Walk anticlockwise around the lake to Stop 1 (15 min)

    Whīkoi kōaro i te taha o te roto ki te Tūnga 1 (15 meneti)

    P
    P
    Ngā Roto Stop 1 (Taurangamirumiru Pā)
    Te Tūnga 1 ki Ngā Roto (Taurangamirumiru Pā)

    View the site of Taurangamirumiru Pā (Māori settlement) and learn about the fascinating lives of tūpuna (Māori ancestors) who lived here.

    Tirohia te wāhi o te pā o Taurangamirumiru (he kāinga Māori), ā, ako hoki i ngā kōrero mō te ao mīharo o ngā tūpuna i reira e noho ana.

    • iconPushchair

     Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Continue walking around the lake to Stop 2 (15 min)

    Whōkoi tonu i te taha o te roto ki te Tūnga 2 (15 meneti)

    Q
    Q
    Ngā Roto Stop 2 (Ecology and Restoration)
    Te Tūnga 2 ki Ngā Roto (Te Hauropi me te Whakahaumanu)

    Learn about species of flora and fauna native to these wetlands, then hear about the current lake restoration project.

    Ako i ngā kōrero mō ngā koiora o ngāi tupu me ngā kīrehe, taketake ake nō ēnei whenua repo, kātahi ka rongo i ngā kōrero mō te kaupapa whakahaumanu i te roto nei.

    • iconPushchair

     Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Continue walking around the lake to Stop 3 (10 min)

    Whīkoi tonu i te taha o te roto ki te Tūnga 3 (10 meneti)

    R
    R
    Ngā Roto Stop 3 (Battle of Hingakākā)
    Te Tūnga 3 ki Ngā Roto (Te Pakanga o Hingakākā)

    Overlook the site of the largest intertribal battle ever fought in this country, which occurred around the late 1700s.

    Tirohia te papa i tū ai te pakanga ā-iwi nunui rawa atu i tēnei whenua i ngā tau tōmuri o te rautau 1700.

    • iconPushchair

     Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Continue walking around the lake to Stop 4 (10 min)

    Whīkoi tonu i te taha o te roto ki te Tūnga 4 (10 meneti)

    S
    S
    Ngā Roto Stop 4 (A Valued Resource)
    Te Tūnga 4 i Ngā Roto (He Rawa Uara Nui)

    Discover how the wetlands inspired tūpuna (Māori ancestors) to create unique architecture and safeguarded taonga (artefacts and treasures). They later became valuable land for farming.

    Titiro ki te āhua o ngā whenua repo nei i whakaaweawe i ngā tūpuna Māori ki te auaha i ētehi hanganga ahurei me tā rātou tiaki i ngā taonga. I muri mai ka uaratia ngā whenua hei wahi pāmu.

    • iconPushchair

     Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    Continue walking around the lake until you return to the carpark (15 min)Whīkoi tonu i te taha o te roto kia hoki rawa koe ki te tūnga waka (15 meneti)

    iconDrive

    Drive to Pirongia (10 min)

    Taraiwa atu ki Pirongia (10 meneti)

    Day 2 Continued: Kakepuku

    Te Rā 2: Kakepuku

    T
    T
    Head to Kakepuku Zone Overview (Kakepuku Historic Reserve)
    Ahu atu ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Kakepuku (Te Papa o Kakepuku)

    Park at the carpark

    Whakatūria tō waka i te tūnga waka

    • iconParkingP

     Parking nearbyTūnga waka

    • iconToilet

     Toilets nearbyHe wāhi whare iti

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    No dogs allowed on the reserveKāore e whakaaetia te kurī i te papa nei

    iconWalk

    Walk to Stop 1 (>1 min)

    Whīkoi ki te Tūnga 1 (>1 meneti)

    U
    U
    Kakepuku Stop 1 (Inhabitation Over Generations)
    Te Tūnga 1 i Kakepuku (Te Noho mai o Ngā Whakatupuranga)

    Stand at the foot of Kakepuku maunga (mountain), and hear about some of the first Māori tūpuna (ancestors) and European settlers to inhabit this area.

    E tū i te pūtake o te maunga o Kakepuku me te whakarongo ki ngā kōrero mō ngā tūpuna Māori me ngā Pākehā tuatahi i noho i tēnei whenua.

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Follow the track towards the mountain, to Stop 2 (approx 10 min)

    Whāia te ara ki te maunga, ki te Tūnga 2 (tōna 10 meneti)

    V
    V
    Kakepuku Stop 2 (A Changed Landscape)
    Te Tūnga 2 i Kakepuku (Te Huringa o te Whenua)

    Take in a view of farmlands that were once lush wetlands, and across to Te Kawa mountain, from a lookout a short walk from the foot of Kakepuku.

    Tirohia ngā pāmu i kapi katoa i te repo i tōna wā me te maunga o Te Kawa i tētehi tirohanga kāore noa iho e matara atu te whīkoi mai i te pūtake o Kakepuku.

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Follow the track up the mountain, to Stop 3 (approx 30 min)

    Whāia te ara piki i te maunga, ki te Tūnga 3 (tōna 30 meneti)

    W
    W
    Kakepuku Stop 3 (Flora and Fauna Today)
    Te Tūnga 3 i Kakepuku (Ngāi Tupu me Ngāi Kīrehe i Tēnei Rā)

    Learn how conservation projects are helping wildlife, forests and waterways on and around Kakepuku.

    Ako i ngā kōrero mō ngā kaupapa tiaki taiao e āwhina ana i ngā kararehe, i ngā ngahere me ngā wai, huri i te rohe o Kakepuku.

    • iconBike

     Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

    iconWalk

    Continue following the track up the mountain, to Stop 4 (approx 1 hr)

    Whāia te ara piki i te maunga, ki te Tūnga 4 (tōna 1 hāora)

    X
    X
    Kakepuku Stop 4 (Summit)
    Te Tūnga 4 i Kakepuku (Te Taumata)

    Visit the site of Hikurangi Pā Tirohia, an ancient Māori pā (fortified settlement) that was impenetrable across generations.

    Haere ki te wāhi i tū ai a Hikurangi Pā Tirohia, tētehi pā tawhito nō te Māori kāore nei i taea te urutomo i roto i ngā whakatupuranga maha.

     iconWalk

     Walk back down the mountain (approx 1 hr)

     E heke i te maunga (tōna 1 hāora)

     Day 3: Kārapiro

     Te Rā 3: Kārapiro

     Y
     Y
     Start at Karāpiro Zone Overview (Mighty River Domain)
     Tīmata i te Wāhi Tirohanga Whānui o Karāpiro (Mighty River Domain)

     If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 30 minute drive to get to this first stop. Park in the carpark beside the Podium Cafe

     Mehemea e haere ana koe i te Whare Taonga o Te Awamutu, whakawāteahia kia 30 meneti mō te haere atu ki te tūnga tuatahi. Whakatūria tō waka i te tūnga waka kei te taha o te Podium Cafe

     • iconParkingP

      Parking nearbyTūnga waka

     • iconToilet

      Toilets nearbyHe wāhi whare iti

     • iconPicnic

      Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

     • iconCoffee

      Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

     • iconPlayground

      Playground nearbyHe papa tākaro

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     • iconSwimming

      Swimming zones nearbyHe wāhi kaukau

     iconWalk

     Walk south along Te Awa trail, to Stop 1 (12 min)

     Whīkoi whakatetonga i te ara o Te Awa, ki te Tūnga 1 (2 meneti)

     Z
     Z
     Karāpiro Stop 1 (A Unique Landscape)
     Te Tūnga 1 i Karāpiro (He Whenua Ahurei)

     Discover what makes these lands and waters geologically and culturally special.

     Tirohia te take i ahurei ā-nuku ai, ā-ahurea ai anō hoki ēnei whenua me ēnei wai.

     • iconPicnic

      Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

     • iconCoffee

      Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     iconWalk

     Continue walking south along Te Awa trail, to Stop 2 (10 min)

     Whīkoi whakatetonga tonu i te ara o Te Awa, ki te Tūnga 2 (10 meneti)

     AA
     AA
     Karāpiro Stop 2 (Taumatawīwī Battle Site)
     Te Tūnga 2 i Karāpiro (Te Pakanga o Taumatawīwī)

     Learn about the battle that culminated around this cliff face in 1830 – one of the last times traditional Māori weapons were used in warfare.

     Ākona ngā kōrero mō te pakanga i puta i te takiwā o tēnei pari i te tau 1830. Koinei tētehi o ngā pakanga whakamutunga i whakamahia ai ngā rākau Māori.

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     iconWalk

     Continue following Te Awa trail, to Stop 3 (6 min)

     Whāia tonutia te ara o Te Awa, ki te Tūnga 3 (6 meneti)

     AB
     AB
     Karāpiro Stop 3 (Industry and Enterprise)
     Te Tūnga 3 i Karāpiro (Ngā Ahumahi me Ngā Umanga)

     Hear about the prosperous sites of Māori harvest and industry that were located in this area in the past.

     Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā wāhi tōnui i hauhake ai te Māori, i tū ai anō ana umanga i tēnei rohe i ngā rā o mua.

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     iconWalk

     Continue following Te Awa trail, to Stop 4 (2 min)

     Whāia tonutia te ara o Te Awa, ki te Tūnga 4 (2 meneti)

     AC
     AC
     Karāpiro Stop 4 (Maungatautari Mountain)
     Te Tūngā 4 i Karāpiro (Te Maunga o Maungatautari)

     Learn about flora and fauna conservation on Maungatautari, and discover the spiritual and historical importance of the maunga (mountain).

     Ako i ngā kōrero mō ngā kaupapa whakahaumanu i a ngāi tupu me ngāi kīrehe i runga i a Maungatautari, ā, tūhuratia hoki te whai tikanga o te taha wairua me te taha hītoria o te maunga.

     Return to carpark (20 min)E hoki ki te tūnga waka (20 meneti)

     iconDrive

     Drive across the dam, to Stop 5 (3 min)

     Whakawhiti i te pāwai, ki te Tūnga 5 (3 meneti)

     AD
     AD
     Karāpiro Stop 5 (Outlook Over Dam)
     Te Tūnga 5 i Karāpiro (Tirohanga atu i te Pāwai)

     Step back to a time when many pā (Māori settlements) surrounded the river, then learn about about the development of hydroelectricity here.

     E hoki ngā wā o nehe, ki te wā i tūria ai ngā taha o te awa e ngā pā. Whakarongo hoki ki ngā kōrero mō te whanaketanga puna hiko wai i konei.

     • iconParkingP

      Parking nearbyTūnga waka

     • iconToilet

      Toilets nearbyHe wāhi whare iti

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     iconDrive

     Drive to Whitaker St Carpark, Cambridge (10 min)

     Taraiwa ki te tūnga waka kei te tiriti o Whitaker i Kēmureti (10 meneti)

     Day 3 Continued: Cambridge

     Te Rā 3: Cambridge

     AE
     AE
     Start at the Cambridge Zone Overview (Whitaker St Carpark)
     Tīmata i te Wāhi Tirohanga Whānui o Kēmureti (Te Tūnga Waka kei Te Tiriti o Whitaker)

     Park in the car park

     Whakatūria tō waka i te tūnga waka

     • iconParkingP

      Parking nearbyTūnga waka

     • iconCoffee

      Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

     iconWalk

     Walk down Victoria St to Lake Te Koo Utu (2 min)

     Whīkoi i te tiriti o Victoria ki te roto o Te Koo Utu (2 meneti)

     AF
     AF
     Cambridge Stop 1 (Lake Te Koo Utu)
     Te Tūnga 1 i Kēmureti (Te Roto o Te Koo Utu)

     Experience the tranquil Lake Te Koo Utu, whose waters and shores once supported communities of hapū (Māori subtribes) and visiting guests.

     Kia rongo koe i te āio o te roto o Te Koo Utu. Nā ōna wai me ōna takatika ngā hapū me ngā manuwhiri i ora ai.

     • iconPushchair

      Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

     • iconPicnic

      Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

     • iconToilet

      Toilets nearbyHe wāhi whare iti

     iconWalk

     Cross the road to Stop 2, St Andrew’s Anglican Church (2 min)

     Whakawhitihia te rori ki te Tūnga 2, ki Te Whare Karakia Mihingare o Hato Ānaru (2 meneti)

     AG
     AG
     Cambridge Stop 2 (St Andrew’s Anglican Church)
     Te Tūnga 2 i Kēmureti (Te Whare Karakia Mihingare o Hato Ānaru)

     Admire the historic St Andrew’s Anglican Church, then learn how the European township of Cambridge was established following the British Crown’s 1863-4 invasion of the Waikato.

     Haere ki Te Whare Karakia Mihingare o Hato Ānaru i hangaia ai e te Pākehā i te tau 1881. Whakarongo ki ngā kōrero mō te hiranga o te whakapono Pai Mārire ki ngā Māori o tēnei takiwā.

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     • iconCoffee

      Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

     iconWalk

     Walk south on Victoria St, to Stop 3 (10 min)

     Whīkoi whakatetonga i te tiriti o Victoria, ki te Tūnga 3 (10 meneti)

     AH
     AH
     Cambridge Stop 3 (Native Land Court)
     Te Tūnga 3 i Kēmureti (Te Kōti Whenua Māori)

     Visit the site of the Native Land Court, which brought much activity to Cambridge from 1866, dealing with serious issues around Māori land ownership in the aftermath of the war.

     Haere ki te wāhi i tū ai Te Kōti Whenua Māori, nāna i nui ai te mahi i Kēmureti mai i te tau 1866. Ko tāna mahi he whakatau i ngā take nui e pā ana ki te rangatiratanga Māori o te whenua i muri i te pakanga.

     • iconBike

      Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

     • iconCoffee

      Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

     iconWalk

     Walk south, across the bridge, to Stop 4 (10 min)

     Whīkoi whakatetonga, whakawhitihia te arawhata ki te Tūranga 4 (10 meneti)

     AI
     AI
     Cambridge Stop 4 (Riverbank)
     Te Tūnga 4 i Kēmureti (Te Takatika o Te Awa)

     Walk across Victoria Bridge (1907) and learn about its remarkable history. Enjoy views of the Waikato River, part of an important Māori trade route before the war.

     Whakawhiti i te Arawhata o Wikitōria (1907) me te ako i ōna tāhuhu kōrero. Tirohia te takoto o te awa o Waikato, tētehi wāhanga nui nō te tauhokohoko Māori i mua i te pakanga.

     • iconParkingP

      Parking nearbyTūnga waka

     • iconPicnic

      Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

     Return to your carE hoki ki tō waka

     iconDrive

     Drive to Stop 5, on Athlone Dr (5 min)

     Taraiwa atu ki te Tūnga 5 i te ara o Athlone (5 meneti)

     AJ
     AJ
     Cambridge Stop 5 (Horotiu Pā)
     Te Tūnga 5 i Kēmureti (Horotiu Pā)

     Overlook the site of Horotiu Pā, a huge Māori settlement in ancient times, and learn about the importance of Pai Mārire spirituality in this region.

     Tirohia te wāhi i tū ai te pā o Horotiu, tētehi kāinga nui nō te Māori i ngā rā o mua.

      iconDrive

      Drive to Stop 6, on Maungatautari Rd (10 min)

      Taraiwa atu ki te Tūnga 6 i te rori o Maungatautari (10 meneti)

      iconFlag
      Cambridge Stop 6 (Anchor Dairy Factory)
      Te Tūnga 6 i Kēmureti (Te Wheketere Mahi Miraka o Anchor i Pukekura)

      View the place where the Anchor dairy factory was established in 1886, and learn about the exceptional agricultural conditions in this area.

      Tirohia te wāhi i whakatūria ai te wheketere mahi miraka o Anchor i te tau 1886 me te ako i ngā kōrero mō ngā āhuatanga ahuwhenua i tēnei takiwā.

      • iconParkingP

       Parking nearbyTūnga waka