War

Pakanga

Learn about battles that have shaped this region and this country.

Whakaakona mai ki ngā pakanga whenua o tēnei wāhi, o tēnei whenua anō.

Overview

Tirohanga whānui

iconClock2 days2 rā

Visit the places where the significant intertribal battles of Hingakākā, Mātakitaki and Taumatawīwī were waged. Experience sites connected to the New Zealand Land Wars in the Waipā and Waikato regions (1863-4). Hear a range of perspectives on what happened from local experts. To visit all stops on this itinerary, we recommend allowing 2 days. For best experience of the mobile tour, pack some earphones so you can easily hear the video stories while out and about.

Haere ki ngā wāhi i puta ai ngā pakanga ā-iwi nunui, ki Hingakākā, ki Mātakitaki me Taumatawīwī. Tirohia ngā wāhi i whai wāhi ai ki ngā pakanga whenua o Aotearoa i te rohe o Waipā me Waikato (1863-1864). Whakarongo ki ētehi tirohanga e pā ana ki ngā mahi puta i ngā pūkōrero ā-rohe. Whakawāteahia kia 2 ngā rā kia toro ai koe i ngā tūnga katoa o tēnei haerenga. Kia riro pai i ngā hua o te haerenga nei mā runga waea, kawea mai ētehi purutaringa kia rangona pai ai ngā kiriata whakamārama. He kōrero āpiti: He ataata kei tēnei haerenga e whakaatu ana i tā ētehi mātanga Pākehā titiro. Kia pai ai, whakamahia te putanga reo Pākehā o tēnei haerenga ā-waea.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Directions

Ngā tohutohu

Day 1: Ngā Roto

Te Rā 1: Ngā Roto

A
A
Head to the Ngā Roto Zone Overview (Ngā Roto Carpark)
Haere ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Ngā Roto (Te Tūnga Waka o Ngā Roto)

If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 7 minute drive to get to this first stop.

Mehemea e taraiwa ana koe i Te Whare Taonga o Te Awamutu, whakawātea kia 7 meneti kia tae ai koe ki te tūnga tuatahi.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconToilet

  Toilets nearbyHe wāhi whare iti

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconPicnic

  Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Cyclists: please travel anticlockwise from the south end of the lake. Dogs on leash pleaseKaipahikara mā: Haere mā te taha taitonga o te roto. Kia herea ngā kurī

iconWalk

Walk clockwise around the lake, to Ngā Roto Stop 3 (20 min)

Haere kōaro i te taha o te roto ki te Tūnga 3 o Ngā Roto (20 meneti)

B
B
Ngā Roto Stop 3: Battle of Hingakākā
Te Tūnga 3 o ki Ngā Roto (Te Pakanga o Hingakākā)

Overlook the site of the largest intertribal battle ever fought in this country, which occurred around the late 1700s.

Tirohia te papa i tū ai te pakanga ā-iwi nunui rawa atu i tēnei whenua i ngā tau tōmuri o te rautau 1700.

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Walk back to the carpark (20 min returning the way you came, or 40 min continuing around the lake)E hoki ki te tūnga waka (e 20 meneti te roa o te hokinga i te ara i haere mai ai koe, e 40 min rānei te roa me ka haere i te taha o te roto)

iconDrive

Drive to Rangiaowhia Rd (about 14 min)

Taraiwa ki te rori o Karāpiro (tōna 14 min)

Day 1 Continued: Rangiaowhia - O-Rākau

Te Rā 1: Rangiaowhia ki O-Rākau

C
C
Head to the Rangiaowhia - O-Rākau Zone Overview
Haere ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Rangiaowhia ki O-Rākau

Park near the church.

Whakatūria tō waka i te taha o te whare karakia.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk up the road to Stop 2 (2 min)

Whīkoi i te rori ki te Tūnga 2 (2 meneti)

D
D
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 2 (Attack on Rangiaowhia)
Te Tūnga 2 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Whakaeke i Rangiaowhia)

Hear what happened when British Crown forces invaded this peaceful Māori village on 21 February 1864, and learn why Rangiaowhia was a target.

Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā mahi i puta i te whakaeketanga o tēnei kāinga rangimārie nō te Māori e ngā hōia Pākehā i te 21 o Rūhīterangi, i te tau 1864 me te ako anō i te take i whāia ai a Rangiaowhia.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

Return to your car (2 min)E hoki ki tō waha (2 meneti)

iconDrive

Drive to Stop 4, at the Rangiaowhia Rd-Puahue Rd intersection (1 min)

Taraiwa ki te Tūnga 4 kei te pūtahitanga o te rori o Rangiaowhia me te rori o Puahue (1 meneti)

E
E
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 4 (Monument for Burned Whare)
Te Tūnga 4 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Ngā Whare i Wera)

On this site a whare karakia (house of prayer) burned during the attack by the British Crown forces. Hear about the tūpuna (Māori ancestors) who experienced atrocities here.

I konei, i wera i te ahi tētehi whare karakia i te wā o te whakaeke a ngā hōia Pākehā a te Karauna. Whakarongo ki ngā kōrero mō ngā tūpuna i tūkinotia i konei.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk across the road to Stop 5 (>1 min)

Whakawhiti i te rori ki te Tūnga 5 (>1 meneti)

F
F
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 5 (Battle of Hairini)
Te Tūnga 5 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Pakanga i Hairini)

Overlook the ridgeline where Māori lined up on 22 February 1864, to avenge the attack on Rangiaowhia.

Tirohia te pae whenua i rārangi mai ai ngā Māori i te 22 o Rūhīterangi, i te tau 1864 ki te whakaea i te parekura i Rangiaowhia.

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconDrive

Drive to the O-Rākau battle site, on Arapuni Rd (8 min)

Taraiwa atu ki te pae o te riri o O-Rākau kei te rori o Arapuni (8 meneti)

G
G
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 6 (O-Rākau Battle Site)
Te Tūnga 6 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Te Pae o Te Riri o O-Rākau)

View the site where brutal fighting was waged between the British Crown forces and Māori from 31 March to 2 April 1864. This was the final battle of the Crown’s invasion of the Waikato.

Tirohia te wāhi i mura ai te ahi o te pakanga i waenga i ngā hōia Pākehā me ngā Māori mai i te 31 o Poutūterangi ki te 2 o Paengawhāwhā, i te tau 1864. Koinei te pakanga whakamutunga o te whakaeke a te Karauna ki roto i te rohe o Waikato.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconDrive

Drive to Kihikihi (5 min)

Taraiwa atu ki Kihikihi (5 meneti)

H
H
Rangiaowhia - O-Rākau Stop 7 (Kihikihi)
Te Tūnga 7 i Rangiaowhia ki O-Rākau (Kihikihi)

Discover what happened when the British Crown forces occupied the Māori village of Kihikihi in February 1864, and learn about the military origins of the European settlement.

Tūhuratia ngā mahi i puta i te wā i noho mai ngā hōia Pākehā i te kāinga Māori o Kihikihi i te marama o Rūhīterangi, i te tau 1864. Ka ako hoki koe i ngā taketakenga hōia o taua kāinga Pākehā.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconCoffee

  Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

 • iconPicnic

  Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconToilet

  Toilets nearbyHe wāhi whare iti

iconDrive

Drive to Pirongia (17 min)

Taraiwa atu ki Pirongia (17 meneti)

Day 1 Continued: Pirongia

Te Rā 1: Pirongia

I
I
Head to Pirongia Stop 4 (Mātakitaki Pā Site) – Matakitaki Lane
Haere ki te Tūnga 4 o Pirongia (Mātakitaki Pā) – te ara ki Mātakitaki

Explore Mātakitaki, a formidable fortified pā (Māori settlement), which was decimated when Hongi Hika introduced this region to a new form of weaponry in 1822: the musket. If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 15 minute drive to get to this first stop.

Tūhuratia a Mātakitaki, he pā tūwatawata nui whakaharahara i parekuratia ai i te kawenga mai a Hongi Hika i te rākau patu hou ki tēnei rohe i te tau 1822, arā i te pū.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconDrive

Drive to Pirongia Zone Overview – Central Pirongia (1 min)

Taraiwa atu ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Pirongia – Te Pokapū o Pirongia (1 meneti)

J
J
Pirongia Zone Overview (Central Pirongia)
Te Wāhi Tirohanga Whānui o Pirongia (Te Pokapū o Pirongia)

Park at the car park.

Whakatūria tō waka i te tūnga waka.

 • iconParkingP

  Parking nearbyTūnga waka

 • iconToilet

  Toilets nearbyHe wāhi whare iti

 • iconPicnic

  Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

 • iconPlayground

  Playground nearbyHe papa tākaro

 • iconCoffee

  Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Walk south into town, to Stop 2 (about 2 min)

Whīkoi whakatetonga ki te tāone, ki te Tūnga 2 (tōna 2 meneti)

K
K
Pirongia Stop 2 (King Tāwhiao and Early Settlement)
Te Tūnga 2 i Pirongia (Kīngi Tāwhiao me te Nohoanga Tōmua)

Discover the place where King Tāwhiao (the second Māori King) in 1881 laid down arms and declared the end of warfare in this land, and hear about the establishment of the township.

Tūhuratia te wāhi i whakamoea ai e Kīngi Tāwhiao (te Kīngi Māori tuarua) tāna rākau i te tau 1881, i kīia hoki ai e ia kua mutu te pakanga i tēnei whenua. Ka rongo anō koe i ngā kōrero mō te whakatūnga o te tāone.

 • iconPushchair

  Pushchairs OKE whakaae ana ngā waka pēpi

 • iconBike

  Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

iconWalk

Continue walking through the town, to Stop 3 (5 min)

Whīkoi tonu i te tāone ki te Tūnga 3 (5 meneti)

L
L
Pirongia Stop 3 (Alexandra Redoubt)
Te Tūnga 3 i Pirongia (Te Rāihe o Arekahānara)

Stand atop this still impressive fortification and learn about the string of defensive sites built near the King Country frontier, following the British Crown’s 1863-4 invasion of the Waikato.

E tū i runga i tēnei rāihe whakamīharo me te ako i ngā wāhi wawao i whakatūria ai i te wāhi e tata ana ki te Rohe Pōtae i muri mai i te whakaeke a te Karauna ki te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864.

  iconDrive

  Walk to Aubin Close (8 min), where you will find Stop 4

  Whīkoi ki te ara o Aubin (8 meneti), ka kite koe i te Tūnga 4

  M
  M
  Pirongia Stop 4 (Alexandra East Redoubt)
  Te Tūnga 4 i Pirongia (Te Rāihe o Te Rāwhiti o Arekahānara)

  Learn about the British Crown soldiers who were based at this redoubt and what an archeological dig on this site uncovered.

  Ka ako koe i ngā kōrero mō ngā hōia Pākehā a te Karauna i noho i tēnei rāihe me ngā mea i huraina i konei e tētehi keringa mātai whaipara whenua.

   iconWalk

   Walk back to the carpark (5 min)

   E hoki ki te tūnga waka (5 meneti)

   Day 2: Cambridge

   Te Rā 2: Cambridge

   N
   N
   Start at the Cambridge Zone Overview (Whitaker St Carpark)
   Tīmata i te Tirohanga Whānui o Kēmureti (Te Tūnga Waka o Te Tiriti o Whitaker)

   If you’re travelling from Te Awamutu Museum, allow a 30 minute drive to get to this first stop. Park at the carpark.

   Mehemea e haere ana koe i te Whare Taonga o Te Awamutu, whakawāteahia kia 30 meneti mō te haere atu ki te tūnga tuatahi. Whakatūria tō waka i te tūnga waka.

   • iconParkingP

    Parking nearbyTūnga waka

   • iconCoffee

    Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

   iconWalk

   Cross the road to Stop 2, St Andrew’s Anglican Church (2 min)

   Whakawhiti i te rori ki te Tūnga 2, ki te Whare Karakia Mihingare o Hato Ānaru (2 meneti)

   O
   O
   Cambridge Stop 2 (St Andrew’s Anglican Church)
   Te Tūnga 2 i Kēmureti (Te Whare Karakia Mihingare o Hato Ānaru)

   Learn how the township of Cambridge was established as a military settlement, following the British Crown’s 1863-4 invasion of the Waikato.

   Ka ako koe i ngā kōrero mō te āhua o te whakatū i te tāone o Kēmureti hei nohonga hōia i muri mai i te whakaeke a te Karauna ki te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864.

   • iconCoffee

    Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

   iconWalk

   Walk south on Victoria St, to Stop 3 (10 min)

   Whīkoi whakatetonga i te tiriti o Victoria, ki te Tūnga 3 (10 meneti)

   P
   P
   Cambridge Stop 3 (Native Land Court)
   Te Tūnga 3 i Kēmureti (Te Kōti Whenua Māori)

   Visit the site of the Native Land Court, which brought much activity to Cambridge from 1866, dealing with serious issues around Māori land ownership in the aftermath of the war. Also, hear about the 10 Star Redoubt the 3rd Waikato Regiment built near here in 1864.

   Haere ki te wāhi i tū ai Te Kōti Whenua Māori, nāna i nui ai te mahi i Kēmureti mai i te tau 1866. Ko tāna mahi he whakatau i ngā take nui e pā ana ki te rangatiratanga Māori o te whenua i muri i te pakanga. Waihoki, whakarongo ki ngā kōrero mō te Rāihe 10 Whetū i hangaia ai e te Hapū Hōia Tuatoru o Waikato i te tau 1864.

   • iconCoffee

    Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

   iconWalk

   Walk south, across the bridge, to Stop 4 (10 min)

   Whīkoi whakatetonga, whakawhitihia te arawhata ki te Tūnga 4 (10 meneti)

   Q
   Q
   Cambridge Stop 4 (Riverbank)
   Te Tūnga 4 i Kēmureti (Te Takatika o Te Awa)

   Overlook the Waikato River, part of an important Māori trade route before the war. Then hear why the soldiers built a base by the river, at Pukerimu in 1864.

   Tirohia atu te awa o Waikato, tētehi o ngā wāhanga nui o te ara tauhokohoko Māori i mua i te pakanga. Whakarongo ki te take i hangaia ai e ngā hōia tētehi puni i te taha o te awa, i te Pukerimu, i te tau 1864.

   • iconParkingP

    Parking nearbyTūnga waka

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

   • iconPicnic

    Picnic areas nearbyHe wāhi pikiniki

   Return to the carpark (22 min)E hoki ki te tūnga waka (22 meneti)

   iconDrive

   Drive to the Don Rowlands Centre (12 min)

   Taraiwa ki te Don Rowlands Centre (12 meneti)

   Day 2 Continued: Karāpiro

   Te Rā 2: Karāpiro

   R
   R
   Head to Karāpiro Zone Overview (Mighty River Domain)
   Haere ki te Wāhi Tirohanga Whānui o Karāpiro (Mighty River Domain)

   Park in the carpark beside the Podium Cafe.

   Whakatūria tō waka i te tūnga waka kei te taha o te Podium Cafe.

   • iconParkingP

    Parking nearbyTūnga waka

   • iconToilet

    Toilets nearbyHe wāhi whare iti

   • iconCoffee

    Cafe nearbyHe toa hoko kawhe

   • iconPlayground

    Playground nearbyHe papa tākaro

   • iconSwimming

    Swimming zones nearbyHe wāhi kaukau

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

   • iconSwimming

    Swimming zones nearbyHe wāhi kaukau

   iconWalk

   Walk south along Te Awa trail, to Stop 2 (12 min)

   Whīkoi whakatetonga i te ara o Te Awa, ki te Tūnga 2 (12 meneti)

   S
   S
   Karāpiro Stop 2 (Taumatawīwī Battle Site)
   Te Tūnga 2 i Karāpiro (Te Pakanga o Taumatawīwī)

   Learn about the battle that culminated around this cliff face in 1830 – one of the last times traditional Māori weapons were used in warfare.

   Ākona ngā kōrero mō te pakanga i puta i te takiwā o tēnei pari i te tau 1830. Koinei tētehi o ngā pakanga whakamutunga i whakamahia ai ngā rākau Māori.

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara

   Return to carpark (12 min)E hoki ki te tūnga waka (12 meneti).

   iconDrive

   Drive across the dam to Stop 5 (3 min)

   Whakawhitihia te pāwai ki te Tūnga 5 (3 meneti)

   iconFlag
   Karāpiro Stop 5 (Outlook Over Dam)
   Te Tūnga 5 i Karāpiro (Tirohanga atu i te Pāwai)

   Hear about Te Tiki o Te Ihingarangi, a pā (Māori settlement) dating to the 1600s that had strategic importance during the British Crown’s 1863-4 invasion of the Waikato.

   Whakarongo ki ngā kōrero mō Te Tiki o Te Ihingārangi, tētehi pā nō te rautau 1600, me tōna hiranga ā-rautaki i te wā o te urutomo a te Karauna ki roto i te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864.

   • iconParkingP

    Parking nearbyTūnga waka

   • iconToilet

    Toilets nearbyHe wāhi whare iti

   • iconBike

    Bikes OKE whakaaetia ana te pahikara