Take the Mobile Tour

Mahia atu te tāpoi ā-waea

Using your mobile phone, take a tour of the unique landscape of Waipā past and present with rich audiovisual stories from local experts.

I a koe e whakamahi ana i tō waea pūkoro, tāpoitia te horanuku ahurei o Waipā, o mua, o nāia nei hoki, mā ngā pūrākau ataata-rongo kounga nei, nā ngā pūkenga o te hau kāinga.

Listen to Video and Audio Interviews

Whakarongo ki ngā uiui ā-oro, ā-ataata hoki

Hear a variety of fascinating perspectives on events and landmarks that have shaped Waipā. Local experts speak on an assortment of nature, culture and science topics.

Whakarongo ki ngā momo whakaaro whakamīharo o ngā kaupapa me ngā tūtohu whenua nāna nei te rohe o Waipā i whakairo. E kōrerotia ana e ngā mātanga ā-haukāinga mō ngā kaupapa taiao, ahurea, pūtaiao hoki.

See Precious Taonga (Treasures)

Tirohia ngā puipuiaki

Discover artefacts from the collection of Te Awamutu Museum. These give illuminating insights into the formation of our land and the diverse peoples that have lived on it.

Tūhuratia ngā taonga nō te kohinga o Te Whare Taonga o Te Awamutu. He tirohanga pai ēnei ki te hanganga o te whenua, ki ngā iwi kanorau hoki kua nohoia te whenua.

Find Your Way with Maps

Kimihia tō huarahi mā ngā mapi

Use the maps to find your way between stops while out exploring.

Whakamahia ngā mapi hei arataki i a koe, i waenganui i ngā tūnga, i a koe e tūhura ana.

Graphic Novels

Ngā pūrākau whai whakaahua

Experience vivid illustrated stories from the history of Waipā.

Wheakotia ngā kōrero whai whakaahua muramura, nō te hītorea o Waipā.

The New Zealand Land Wars in the Waikato

Ngā Pakanga Whenua o Aotearoa i te rohe o Waikato

In 1863 British Crown forces invaded Māori lands in the Waikato, unleashing a vicious war that would change this country and region forever.

I te tau 1863 ka ara ake te pakanga kino i te whakaeke a ngā hōia Pākehā a te Karauna i ngā whenua Māori o Waikato, me te aha, ka rerekē te āhua o tēnei motu me tēnei rohe, ā, haere nei te wā.

Kakepuku and Te Kawa

Kakepuku rāua ko Te Kawa

The story of Kakepuku, who was struck by the beauty of the gracefully-shaped Te Kawa, and battled her three husbands for her.

Koinei te kōrero mō Kakepuku i hinga i te ātaahua o Te Kawa, ā, ka pakanga ia ki ōna hoa tāne e toru kia riro mai ai ia.

Battle of Taumatawīwī

Te Pakanga o Taumatawīwī

The story of the Battle of Taumatawīwī, waged on the Waikato riverbank in 1830 – one of the last times traditional Māori weapons were used in battle.

Te korero o Taumatawīwī, i whawhaitia i te tahataha o Waikato i te tau 1830 – tētehi o ngā wā whakamutunga i whakamahia ai ko ngā rākau whawhai taketake a te Māori.

Battle of Mātakitaki

Te Pakanga o Mātakitaki

The story of this region’s devastating first introduction to musket warfare, when Hongi Hika invaded in 1822.

Te kōrero o te tūtakihanga tuatahitanga whakamōti o tēnei rohe ki te pakanga ā-pū hoata, i te whakaekehanga mai a Hongi Hika i te tau 1822.

Battle of Hingakākā

Te Pakanga o Hingakākā

The story of a significant battle involving many tribes, which broke out when a war party of up to 10,000 warriors attacked Ngā Roto inhabitants around the late 1700s.

Te kōrero o tētehi o ngā tino pakanga i whai wāhi ai ngā iwi mātinitini, i ara ake ai i te whakaekehanga a tētehi whakaariki 10,000 nei ngā toa, i ngā iwi o Ngā Roto, i ngā tau whakamutunga o ngā 1700.

Raupatu – Land Confiscations

Raupatu

After the British Crown invaded the Waikato, in 1863-4, Māori who had defended their homes were branded ‘rebels’ against the Crown. 1.2 million acres of their land was confiscated.

I muri mai i te urutomo a te Karauna ki te rohe o Waikato i te tau 1863 me te tau 1864 i karangahia ngā Māori i wawao i ō rātou kāinga he 'kaiwhakatuma' ki te Karauna. I raupatungia tētehi 1.2 miriona o ō rātou whenua.

Don't Forget Your Smartphone

Kaua e wareware ki tō waea atamai

Using your mobile phone, take a tour of the unique landscape of Waipā past and present with rich audiovisual stories from local experts.

I a koe e whakamahi ana i tō waea pūkoro, tāpoitia te horanuku ahurei o Waipā, o mua, o nāia nei hoki, mā ngā pūrākau ataata-rongo kounga nei, nā ngā pūkenga o te hau kāinga.

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Kīngitanga

  Māori King movement

 • Rangatira

  Chief

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Te Tauwhanga a Reipae

  Whanga-a-Rei

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Pa

  Māori settlement

 • Rangatira

  Chief

 • Rohe

  Territory

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Aotearoa

  New Zealand

 • Hoe, hoe

  Paddle, paddle

 • Kōkiri

  Forward

 • Mākutu

  An act of inflicting harm through spiritual powers

 • Māra kai

  Gardens

 • Māori settlement

 • Rangatira

  Chief

 • Taua

  War party

 • Whare

  Houses

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Īnanga

  Whitebait

 • Koura

  Freshwater crayfish

 • Matuku

  Australasian bittern

 • Māori settlement

 • Pahū

  Drums

 • Pūrekireki

  Sedge stump

 • Tainui waka

  A double-hulled voyaging canoe

 • Taonga

  Treasure

 • Te Kawau Mārō

  Swoop of the Cormorant

 • Tohunga

  Māori priest

 • Tuna

  Eels

For best viewing experience please rotate your device.

Kia kite pai i ngā hua, tēnā, tahurita te taonga hiko.

Glossary
 • Hapū

  Subtribes

 • Kīngitanga

  Māori King movement

 • Pākehā

  European