Where is Waipā?

Kei whea a Waipā?

The Waipā district is located in the heart of the Waikato region, in the upper North Island of New Zealand. Our two major towns are Cambridge and Te Awamutu. The nearest large city is Hamilton, about 25 minutes drive away. We’ve got the best of both worlds, with cafes, cinemas and boutique shopping positioned in a lush rural environment.

Kei te manawa o te rohe o Waikato te takiwā o Waipā, i te wāhanga whakarunga o te Ika a Māui. Ko ō mātou taone matua ko Kemureti me Te Awamutu. Ko te taone nui tata nei, ko Kirikiriroa, ko tōna 25 meneti te matara ā-taraiwa nei. Kei a mātou ngā painga o ngā ao e rua, he wharekai, he wharepikitia, me ngā toa hokohoko pai kei tētehi taiao taiwhenua haumako.

Six Zones to Explore

E ono ngā wāhanga hei tūhura māu

Te Ara Wai: Journeys offers a free and unique self-guided tour of culturally significant sites throughout the Waipā district. 

E tuku ana Te Ara Wai: Journeys i tētehi tāpoitanga ā-whaiaro utu kore, i ngā wāhi ahurea whakaharahara puta noa i te rohe o Waipā.

Rangiaowhia - O‑Rākau

7 stopsE 7 ngā tūngaiconClock2 hours2 haora

Visit places where pivotal events happened during the New Zealand Land Wars.

Haere ki ngā wāhi i puta mai ai ētehi pāpono nui whakaharahara i te wā o ngā Pakanga Whenua o Aotearoa.

ExploreTūhuratia Rangiaowhia - O‑Rākau

Kakepuku

4 stopsE 4 ngā tūngaiconClock3 hours3 haora

Hike a forest trail from the base to the summit of the treasured mountain, Kakepuku.

Takahia tētehi ara i te ngahere mai i te pūtake ki te tihi o tēnei maunga nui whakahirahira o Kakepuku.

ExploreTūhuratia Kakepuku

Karāpiro

5 stopsE 5 ngā tūngaiconClock1-2 hours1-2 haora

Discover the Waikato River, Karāpiro Dam and Maungatautari Mountain.

Tūhuratia te awa o Waikato, te pāwai o Karāpiro me te maunga o Maungatautari.

ExploreTūhuratia Karāpiro

Pirongia

5 stopsE 5 ngā tūngaiconClock2 hours1-2 haora

Discover the turbulent history of the town (originally Alexandra), its waterways and its mountain.

Tūhuratia te hītorea hikareia o te taone o Pirongia (ko Arekahānara i mua), ōna ara wai, me tōna maunga.

ExploreTūhuratia Pirongia

Ngā Roto

4 stopsE 4 ngā tūngaiconClock2 hours1-2 haora

Explore the Ngā Roto lakeshores and the site of this country’s largest intertribal battle.

Tūhuratia te taharoto o Ngā Roto, me te wāhi o te pakanga nui rawa atu o te motu, i waenganui i ngā iwi.

ExploreTūhuratia Ngā Roto

Cambridge

6 stopsE 6 ngā tūngaiconClock1-2 hours1-2 haora

Discover natural and built places of significance to tangata whenua (indigenous people) and early European settlers.

Tūhuratia ētehi wāhi māori me ētehi nā te tangata i hanga e whai hiranga ana ki te tangata whenua me ngā kainoho Pākehā tōmua.

ExploreTūhuratia Cambridge

Itineraries

Haerenga rārangi taka

These itineraries offer different ways of moving between Te Ara Wai: Journeys sites.

He haerenga rārangi taka tēnei mō Te Ara Wai: Journeys.

Visit Te Awamutu Museum

Haere ki Te Whare Taonga o Te Awamutu

A great place to start your journey or visit afterwards to learn more about the stories told in the tour, Te Awamutu Museum showcases the rich social history of Waipā.

Our Tangata Whenua gallery shares the stories of the Tainui people, the indigenous peoples of this land, and the development of the landscape during pioneering times. A major topic explored by the Museum is the New Zealand Land Wars in the Waipā and Waikato regions. The Museum cares for over 20,000 objects, including a significant archives collection, accessible through the Research Service. As well as vibrant exhibitions and events, the Museum runs a busy education service for schools.

Head to Te Awamutu Museum’s website for current exhibitions, events, and community workshops.

Koinei tētehi wāhi pai hei toro māu i te tīmatanga, i te mutunga rānei o tō haerengā kia whānui ake ai tō mōhio ki ngā kōrero i kōrerotia ai i te haerenga. E whakakite ana te Whare Taonga o Te Awamutu i te whānuitanga o te hītori ā-pāpori o te rohe o Waipā.

E whakatairanga ana Te Whare Taonga o Te Awamutu i te hītorea pāpori o Te Awamutu. E tuku ana tō mātou taiwhanga whakaaturanga Tangata Whenua i ngā kōrero o ngā iwi o Tainui, ngā tangata whenua o tēnei whenua, tae atu ki te whakawhanaketanga o te mata whenua nō te wā o ngā pioneer. Ko tētehi kaupapa nui e tūhuratia ana e te Whare Taonga, ko Ngā Pakanga Whenua o Aotearoa i roto o Waipā, me ngā rohe o Waikato. E manaaki ana Te Whare Taonga i ngā taonga 20,000, ā, he kohinga pūranga nui e taea ai te torotoro mā te Ratonga Rangahau. Tāpiri ana ki ngā whakaaturanga ngangahu, me ngā kaupapa, e whakahaere ana te Whare Taonga i tētehi ratonga mātauranga mā ngā kura.

Haere ki te pae tukutuku a te Whare Taonga o Te Awamutu mō ngā whakaaturanga, ngā kaupapa, me ngā hōtaka hapori.

Practical Information

He mōhiohio whai take

You’re in the midst of things when you visit the Waipā district. Most locations are a short drive away, and we pride ourselves on friendly hospitality.

Kei waenganui pū koe i ngā tūnekeneke, nōu ka peka mai ki te rohe o Waipā. He poto noa iho te taraiwa ki te nuinga o ngā wāhi, ka mutu, e poho kererū ana mātou i te manaaki tangata.

Travel to Waipā

Haramai ki Waipā

If you’re driving from Auckland, the trip will take approximately two hours. Follow SH1 south, and from Hamilton you can head towards Cambridge and Rotorua on SH1, or towards Te Awamutu and Waitomo on SH3. 

From Waipā, the Bay of Plenty region is only 90 minutes’ drive away towards the east, and Taupō is a similar driving distance to the south.

Several cycling trails wind their way through Waipā. These include Te Awa walk and cycleway: an excellent way of getting to the Karāpiro zone from Hamilton or Cambridge. You can hire bikes from the Cambridge iSite.

Mehemea e taraiwa mai ana koe i Tāmaki Makaurau, he āhua rua haora te haerenga mai. Whāia te rori matua SH1 ki te tonga, ā, i Kirikiriroa ka taea te ahu ki Kemureti, me Rotorua i te SH1, ki Te Awamutu rānei me Waitomo i te SH3.

Atu i Waipā, he 90 meneti noa iho te taraiwa ki te rohe o te Pei o Pereti ki te rāwhiti, ā, he whērā anō te tawhiti ā-taraiwa ki Taupō, i te tonga.

Ētehi o ngā ara hīkoi e pikopiko ana i Waipā. Ko te ara hīkoi, pahikara anō o Te Awa tērā – he ara pai hei whai ki te wāhi o Karāpiro mā Kirikiriroa, mā Kēmureti rānei. E wātea mai ana te hoko putuputu i ngā pahikara i te paetukutuku nei o Kēmureti.

Getting Around

Te hāereere

Our main centres, Te Awamutu and Cambridge, are located about 25 minutes’ drive apart. On-street parking is free in the towns of Waipā but keep an eye on time limits. There are petrol stations in Te Awamutu, Cambridge, Pirongia, and at Mystery Creek near to the Hamilton regional airport. Driving an EV? Check here for a map of electric vehicle charging stations.

When you’re travelling between local spots, it’ll be a lot of driving on rural roads, and some areas may be narrow or winding. Keep left, and have an eye on your speed. During summer months you may encounter harvesting machinery driving through the country, so be patient while waiting for an opportunity to overtake slow traffic.

He āhua 25 meneti te taraiwa te wehenga o Te Awamutu me Kemureti, ō mātou pokapū matua. He kore utu ngā tūranga waka i ngā taone o Waipā, heoi anō, me aro ki te wā. He whare penehīni i Te Awamutu, i Kemureti, i Pirongia, me Mystery Creek e tata nei ki te tauranga waka rererangi ā-rohe o Kirikiriroa. E taraiwa ana i tētehi waka hiko? Tirohia a konei e kitea ai he mapi e mau nei ngā teihana whakahikohiko waka.

I a koe e haere ana i waenganui i ngā wāhi ā-rohe, he nui te taraiwa i ngā rori taiwhenua, ka mutu i ētehi takiwā he whāiti, he kokikoki rānei. Me whakatemauī, kia aro nui hoki ki te tere o tōu waka. I ngā marama o te raumati, ka tūpono atu pea ki ngā mīhini hauhake e taraiwa ana i te whenua, nō reira, kia manawanui i a koe e whanga ana ki te hipa atu i ngā waka pōturi.

Where to Stay

Me noho ki whea?

There’s plenty of places to stay in our main centres of Te Awamutu and Cambridge – although things book up quickly during June for the popular Fieldays event. You’ll also find a range of BnBs or farm stay options near other Waipā locations such as Pirongia, Ohaupō, and Karāpiro.

The staff at the visitor information centres in Cambridge, Te Awamutu and Pirongia are your local experts for accommodation bookings.

Kāore e ārikarika ngā wāhi hei nohoanga ki ngā taone matua o Te Awamutu me Kemureti – heoi anō, ka tere tāpuitia ngā wāhi i te marama o Hune mō Ngā Rā Whīra. Ka kitea hoki ngā momo Moenga me te Parakuihi, ngā nohoanga ā-pāmu rānei e tata ana ki ngā wāhi o Waipā, whērā i a Pirongia, Ohaupō me Karāpiro.

Ko ngā kaimahi ki ngā iSITE ki KemuretiTe Awamutu me Pirongia ōu nā mātanga ā-rohe mō ngā tāpuitanga wāhi noho.